De fine ord

 

Overordnet målsætning:

På Højkær Byggelegeplads er fællesskab, ansvarlighed, glæde og tryghed grundlaget for en hverdag med meget udeliv, dyr, leg og praktiske opgaver i en kultur, hvor der er plads og brug for alle.

Værdier

  • Selvværd og forståelse for egen og andres sociale rolle
  • Kulturel/historisk forståelse, redskabsfærdigheder, oplevelser i takt med naturen
  • Plads til forskellighed

 Hovedprincipper: 

  • et alternativt institutionstilbud til børn og unge
  • byggelegeplads med dyrehold og højt prioriteret udeliv
  • at udvikle ejerskabsfølelse og ansvar over for stedet og for hinanden
  • at tage udgangspunkt i det enkelte barns individuelle formåen og udvikle dets personlighed herfra.
  • At få kendskab til grundmaterialer, værktøj samt håndens og kroppens arbejde
  • At kende de sociale spilleregler og kunne færdes i et miljø med respekt, høflighed og tolerance.

Fristed:

Højkær Byggelegeplads skal give styrke og ret til forskelligheder. Der skal være mulighed for at udvikle og få værdsat forskelligartede færdigheder.
Det er et mål at opbygge en stolthed, glæde og følelsen af ejerskab i forhold til byggelegepladsen, både hos brugere, forældre og personale.
Alle skal føle sig velkomne og følges på vej ind i en integration i institutionen. 

Selvforvaltning:

Vi vil udvikle børnenes forståelse for ansvar, samarbejde og selvstændighed, så de bliver bedre til at vælge og gennemføre handlinger på eget initiativ.

Opdragelse:

Vi opfatter os som en faktor i børnenes opdragelse i samspil med familien. Vi er eksempler på voksne og udgør en vigtig del af børnenes voksenrelationer. Vi forsøger at lytte til og forstå det enkelte barn og anerkende deres meninger. Vi værdsætter og understøtter de gode relationer og de stærke sider, der findes hos ethvert barn.

Forældrene:

Vi prioriterer en høj forældrekontakt som en del af det fælles ansvar omkring børnenes udvikling.
Alle forældre kan til enhver tid henvende sig til en snak omkring deres barns trivsel.
Forældregruppen ses som en dynamisk samarbejdspartner, der positivt indgår i byggelegepladsens liv, både ved fælles oplevelser og praktisk deltagelse.

Højkær Byggelegeplads - Højkær 45 - 2605 Brøndby - tlf. 43 28 62 88/ 43 28 62 89 - e-mail: bygs@jubii.dk